Световен ден на водата

22 Март 2016г.

Световният ден на водата е предложен за отбелязване на  международната конференция по Околна среда и развитие на ООН през 1992г., като за първи път се чества официално от Генералната асамблея на ООН  на 22 Март 1993 г.

 

http://www.unwater.org/uploads/pics/water-health.jpg

Водата е здраве

Чистите ръце спасяват нашия живот.

Човешкото тяло се състои от 50-65% вода. Водата е от голямо значение за здравето. Ежедневно, човек се нуждае от вода за пиене, готвене и лична хигиена.

http://www.unwater.org/typo3temp/pics/d42d14ee01.jpg

http://www.unwater.org/uploads/pics/water_nature.png

Водата е природа

Екосистемите лежат в основата на глобалния воден цикъл

Цялото количество прясна вода зависи от продължителното правилно функциониране на екосистемите. Ето защо, е необходим природосъобразен мениджмънт на водите management. Например, река Окаванго в Африка е една от последните запазени екосистеми на Земята.

http://www.unwater.org/typo3temp/pics/5fb5a9cee9.jpg

 

http://www.unwater.org/uploads/pics/water-urbanization_01.png

Водата е урбанизация

Всяка седмица, 1 милион се преместват в градовете

Днес приблизително половината от населението на нашата планета живее в градовете. Прогнозите сочат, че, до 2050г., още около 2,5 милиарда ще се преместят да живеят в градовете

Хиляди километри тръби е водната инфраструктура на градовете. Но, в много от тях, по остарелите водопреносни системи се разхищава повече вода, отколкото се доставя до потребителите. Технологиите и разумното планиране ще намалят загубите от вода.

http://www.unwater.org/typo3temp/pics/674e842eef.jpg

 

http://www.unwater.org/uploads/pics/water-industry_01.png

Водата е индустрия

Повече вода е необходима за произвеждането на автомобил, отколкото за напълването на плувен басейн.

За всеки индустриален продукт се изразходва вода. Например, 10 литра вода са необходими за изработване на лист хартия, а 500 литра  – за 500 грама пластмаса

Глобалните нужди от вода за производството се очаква да нарастнат с 400% до 2050г., което е значително спрямо останалите сектори.

http://www.unwater.org/typo3temp/pics/803ff818e2.jpg

 

 

http://www.unwater.org/uploads/pics/water-energy_01.png

Водата е енергия

Водата и енергията са неразделими.

Водата е необходима за генериране на енергия. Но за доставяне на водата е нужна енергия

Днес около 80% енергията се произвежда в ТЕЦ. (Но водата се нагрява, за да се превърне в пара и да задвижи електрическите генератори. Водата е необходима също и за охлаждане.) Енергията от ВЕЦ е около 16% от глобалното производство на електроенергия.

Възобновяемите енергийни източници (слънчева светлина, вятър, геотермална енергия и др.) не консумират големи количества вода.

http://www.unwater.org/typo3temp/pics/7f1d3b34fd.jpg

 

http://www.unwater.org/uploads/pics/water-food_01.png

Водата е храна

За производство на 1 килограм пържоли са необходими 15 000 литра вода.

В глобален мащаб, селското стопанство е най-големият консуматор на вода (около 70% от общото потребление).

До 2050г., продукцията от земеделска дейност ще нарастне с 60%

За производството на 1 килограм ориз са необходими 3 500 литра вода, а за 1 килограм пържоли – 15 000 литра вода.

С цел увеличаване на ефективността в потреблението на вода, в селското стопанство трябва да се намалят загубите на вода, както и да се ограничи замърсяването на водата.

http://www.unwater.org/typo3temp/pics/c1ab8931aa.jpg

 

http://www.unwater.org/uploads/pics/water-equality_01.png

Водата е равенство

Всеки ден много жени по света носят вода.

В развиващите се страни, жените изразходват 25% от времето през деня, за да носят вода за своите семейства.

Освен това, климатичните промени оказват негативно влияние върху източниците на прясна вода – пресъхват множество извори в някои от населяваните територии.

http://www.unwater.org/typo3temp/pics/7d3db1f155.png

 

 

http://www.unwater.org/wwd15/learn/en/?section=c325497

 

http://www.unwater.org/wwd15/