Времето в Северна България

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ
ФИЛИАЛ ПЛЕВЕН

Начало
Актуално
 
Прогнози
Измервания
Услуги
Контакти
 
Метео обслужване
Хидрология
 
Отговорност
Копирайт
 
Дунав
Хидрометрични
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копирайт


С достъпа си до този сайт Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Данните, публикувани на pleven.meteo.bg, са собственост на НИМХ. Настоящият web сайт е обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Незаконосъобразното използване ще бъде и предмет на иск за обезщетение по реда на чл.94 и сл. от ЗАПСП. Всички права са запазени. Ползване на информацията Информацията, публикувана на pleven.meteo.bg, е свободна за лично ползване. За ползване на информацията от pleven.meteo.bg от всякакви по вид медии е необходимо сключване на договор с НИМХ - Филиал Плевен. При използване на съдържанието на web страницата от други личности и/или организации, те трябва изрично да се позоват на източника. За други интернет страници, това става чрез поставяне на видимо място на банер или линк към pleven.meteo.bg, като адресът на сайта трябва да се вижда на банера или в непосредствена близост до него! Предоставяне на информацията от сайта на трети лица извън собствените рубрики за времето се счита за редистрибуция. Информацията може да се редистрибутира само, ако тя е закупена на цени за редистрибуция, като това право и упоменато в договора с НИМХ - филиал Плевен.

© 2011 НИМХ-Плевен.
Всички права запазени.
За коментари и препоръки:
retsambeW