Времето в Северна България

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ
ФИЛИАЛ ПЛЕВЕН

Начало
Актуално
 
Прогнози
Измервания
Услуги
Контакти
 
Метео обслужване
Хидрология
 
Отговорност
Копирайт
 
Дунав
Хидрометрични
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сектор "Метеорологично обслужване"

Ръководител сектор: Невена Иванова
e-mail: Nevena.Ivanova@meteo.bg
GSM: 088 99 09 757

      Сектор "Метеорологично обслужване" организира и поддържа мрежа от метеорологични станции и извършва обслужване на външни потребители с метеорологична информация и локални прогнози в зоната на отговорност - Западна и Централна Северна България.

      Метеорологичната мрежа се състои от 7 синоптични, 24 климатични и 58 валежомерни станции на територията на седем области. Станциите са устроени на представителни за дадения район места, като се спазват определени методически изисквания, за да бъдат получените данни достатъчно достоверни.

      В синоптичните станции се правят измервания и наблюдения на метеорологичните елементи и явления на всеки три часа. Станциите са включени в националната метеорологична мрежа, а част от информацията участва в ежедневния международен обмен, за който нашата страна е подписала спогодба със Световната Метеорологична Организация.

      В климатичните станции се провеждат наблюдения три пъти в денонощието, като по-голямата част от климатичната мрежа е устроена още в началото на създаването на метеорологичната мрежа в България и натрупването на дълги редици от данни имат изключително важно стопанско и научно значение за страната и региона, както и за наблюдаване промените в климата.

      Основното предназначение на дъждомерните станции е измерване на валежните количества за денонощие. Данните, получавани от тези станции са важни за поддържане водния баланс на страната. Освен това се наблюдават и регистрират метеорологични явления.

      Във всички станции се правят щормови оповестявания за интензивност, времетраене, посока на преместване и пораженията от опасни и особено опасни метеорологични явления, като проливни и продължителни валежи, силни ветрове, интензивни градушки и гръмотевични бури, резки застудявания и затопляния, нетипични за дадения сезон, интензивно снеготопене, ранни есенни и късни пролетни слани, поледици, обледявания.

      Секторът обслужва държавните и обществените органи, бизнеса и частни лица с данни, справки, оценки и характеристики на метеорологичните и климатични условия, с краткосрочни и средносрочни прогнози за времето в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Габрово. Прогнозите за времето се публикуват ежедневно на Web страницата на филиал Плевен.


Copyright © 2022, НИМХ. Съдържанието на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови и графични изображения, публикувани в сайта, са собственост на НИМХ, освен ако изрично не е посочено друго. Ползвателите на съдържанието на сайта на НИМХ се задължават, ако го разпространяват, да не го променят, изменят, редактират или модифицират и задължително да посочват източника на информация – НИМХ.