Времето в Северна България

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ
ФИЛИАЛ ПЛЕВЕН

Начало
Актуално
 
Прогнози
Измервания
Услуги
Контакти
 
Метео обслужване
Хидрология
 
Отговорност
Копирайт
 
Дунав
Хидрометрични
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сектор “Метеорологично обслужване” изготвя и разпространява следните видове прогнози за времето:
1. Локални граждански прогнози – краткосрочни и средносрочни. Разпространяват се в средствата за масово осведомяване в областите от Западна и Централна Северна България и web-страницата на филиала.
2. Специализирани прогнози за обслужване на държавните и обществените органи
3. Специализирани прогнози за обслужване на бизнеса


Тел.: 064/82 52 12

Ръководител сектор:
GSM: 0889909757
© 2014 НИМХ-Плевен.
Всички права запазени.
За коментари и препоръки:
retsambeW