Времето в Северна България

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ
ФИЛИАЛ ПЛЕВЕН

Начало
Актуално
 
Прогнози
Измервания
Услуги
Контакти
 
Метео обслужване
Хидрология
 
Отговорност
Копирайт
 
Дунав
Хидрометрични
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хидрология

Ръководител сектор: Николай Недков
e-mail: Nikolai.Nedkov@meteo.bg
GSM: 088 94 14 703

Подразделения на сектора:

Инженерно-технически състав – Плевен Хидрометрични участъци – 10 броя на територията на филиала със седалища: Видин, Вършец, Монтана, Роман, Б. Слатина, Тетевен, Троян, Плевен, Севлиево и В.Търново.

Предмет на дейност:

Набира, обработва и архивира режимна информация за повърхностните и подземни води по поречията на реките: Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра на базата на 50 хидроложки и 16 хидрогеоложки станции, 48 извора и 53 кладенци. Последните са елемент от националната измерително-информационна хидроложка и мониторингова система и служат за формиране на водния баланс на страната. Проектира, изгражда, ремонтира и поддържа съответните мерилни съоръжения и уреди (въжени и релсови мостове, лимниграфни будки, рейки, лимниграфи и др.) и непрекъснато следи за тяхното състояние. Предоставя хидроложки и хидрогеоложки данни, необходими за проектиране и експлоатация на хидротехнически съоръжения, за обезпечеността на ВЕЦ, за анализи на замърсяването на водите, за местни нужди на общините, за нуждите на правораздаватнелните органи и др.Copyright © 2022, НИМХ. Съдържанието на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови и графични изображения, публикувани в сайта, са собственост на НИМХ, освен ако изрично не е посочено друго. Ползвателите на съдържанието на сайта на НИМХ се задължават, ако го разпространяват, да не го променят, изменят, редактират или модифицират и задължително да посочват източника на информация – НИМХ.