Времето в Северна България

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ
ФИЛИАЛ ПЛЕВЕН

Начало
Актуално
 
Прогнози
Измервания
Услуги
Контакти
 
Метео обслужване
Хидрология
 
Отговорност
Копирайт
 
Дунав
Хидрометрични
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Освобождаване от отговорност


Изключване на гаранциите и ограничаване на отговорността Информацията, публикувана в тези web-страници, се предоставя въз основа на презумпцията "такава, каквато е" ("as is"), без каквито и да било гаранции, изрични или по подразбиране. В съдържанието би могло да има технически неточности или правописни грешки, за отстраняването на които периодично се извършват поправки. НИМХ може да прави подобрения и/или промени в дизайна на web-страниците по всяка време без предупреждение. На pleven.meteo.bg се поддържа актуална информацията, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. В никакъв случай собственикът на pleven.meteo.bg не отговаря за преки, косвени, специални, случайни или последващи вреди, възникнали от използването на или невъзможността да се ползва съдържанието на web-страниците, дори ако е бил уведомен за възможността от тяхното възникване. Ползването на данните и информацията, съдържащи се в сайта, е по инициатива, воля, и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титулярите на авторското право. Потребителят сам е отговорен за възприемането и интерпретирането на на информацията, съдържаща се в сайта. Връзки с други сайтове

НИМХ - Филиал Плевен не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които той има хипервръзки.
Copyright © 2022, НИМХ. Съдържанието на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови и графични изображения, публикувани в сайта, са собственост на НИМХ, освен ако изрично не е посочено друго. Ползвателите на съдържанието на сайта на НИМХ се задължават, ако го разпространяват, да не го променят, изменят, редактират или модифицират и задължително да посочват източника на информация – НИМХ.